Právní sdělení


Využití veškerých informací nacházejících se na této webové stránce spadá výhradně do odpovědnosti a uvážení uživatelů. Veškerá data uvedená na této stránce mají pouzeinformativní povahu a nedají se považovat za reklamu.

Tyto webové stránky jsou informativní a v žádném případě nemohou být interpretovány jako druh poradenství v oblasti finančních, investičních, právních nebo daňových skutečností.Takto poskytnuté informace tedy nemohou být využívány pro rozhodnutí jednotlivce k nákupu, či prodeji cenných papírů, měn nebo jakýchkoliv jiných finančních instrumentů.Na této webové stránce jsou jen prezentovány úsudky a názory různých autorů z různých informačních zdrojů.

Účelem těchto sdělení je pouze zprostředkování co nejvíce názorů a analýz pro informování svých klientů. Články na této webové stránce nemají být vnímány jako forma reklamy, poradenství nebo doporučení. Informace o minulých cenách nejsou v žádném případě spolehlivým ukazatelem vývoj budoucích cen. Teratrust, s.r.o. neručí za aktuálnost, včasnost, úplnost, zákonnost či správnost informací, převzatých od třetích stran, i když jsou tyto zdroje hodnoceny společností jako spolehlivé.