O společnosti


Společnost Teratrust, s.r.o. zprostředkovává obchody na akciových trzích v ČR, Evropě a USA. Teratrust, s.r.o. je ve smyslu § 29 a násl. zákona č. 256/2004 Sb., zákona o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění investičním zprostředkovatelem, registrovaným ČNB, který v rámci své činnosti poskytuje klientům investiční služby týkající se investičních nástrojů, přijímání a předávání pokynů. Teratrus, s.r.o. skrze svého smluvního obchodníka s cennými papíry CAPITAL MARKETS o.c.p., a.s. nabízí klientům obchodování s akciemi na více než 20 světových burzách. Stručný popis jednotlivých burz, obchodní hodiny, svátky a další zajímavé informace naleznete zde.

Společnost nabízí zprostředkování


· otevření účtů u obchodníka s cennými papíry pro fyzické a právnické osoby
· investiční doporučení a analýzy různých finančních nástrojů od smluvního obchodníka s cennými papíry
· pokyny k nákupu a prodeji finančních nástrojů skrze smluvního obchodníka s cennými papíry
· školení a semináře ohledně investování
· osobní konzultace