Informace pro klienty


Odkaz na zákon o podnikání na kapitálovém trhu.
Mifid.
Soubor zákonů a přímo závazných předpisů pro investiční zprostředkovatele.
Metodické a výkladové materiály ČNB.

Pobídky dle ZPKT

Za služby poskytované investičním zprostředkovatelem, platí Komisionář investičnímu zprostředkovateli odměnu. Tato odměna je součástí odměny hrazené Komisionáři zákazníkem a vypočítává se jako rozdíl hodnot sazebníku mezi komisionářem a investičním zprostředkovatelem a sazebníku komisionáře, který je přílohou komisionářské smlouvy. Podrobnosti budou Komitentovi sděleny na základě písemné žádosti.

Smluvní dokumentace

Dohoda o udělení plné moci
Dynamická investiční strategie
Konzervativní investiční strategie
Spekulativní investiční strategie
Předobchodní informace pro fyzické osoby
Předobchodní informace pro fyzické osoby
Test vhodnosti